Hallituksessa päätettyä 2016

29.11.2016 Hallituksessa päätettyä

Hallitus kokoontui 29.11. Ilmoitusasioina todettiin, että Puolukkatiellä on murtauduttu kahteen mökkiin. Jäsenet ovat kyselleet Kirsikkatien sillan vieressä olevasta kaatuneesta aidasta. Aidan korjaaminen kuuluu kaupungille.

Kolme jäsentä on lähettänyt hallitukselle sähköpostia, joissa tiedustellaan puheenjohtajan eron syitä ja kommentoidaan kerhotalon rakennusprojektia. Todettiin, että puheenjohtajan on itse selvitettävä jäsenille eronsa syyt. Taimi Manninen vastaa sähköposteihin hallituksen puolesta.

Kerhotalon laajennusprojekti on edennyt hyvin. Projektityöryhmä lähetti 21.10.2016 tarjouspyynnöt jatkorakentamisesta kuudelle urakoitsijalle. Määräaikaan 31.10.2016 mennessä tarjouksia saatiin kolmelta urakoitsijalta “avaimet käteen” -tarjouksena ja yhdeltä osatarjous “sateelta suojaan” -tarjouksena. 1.11.2016 projektityöryhmä käsitteli tarjoukset ja päätyi esittämään hallitukselle hyväksyttäväksi Eskman Oy:n tarjouksen. Hallitus hyväksyi työryhmän esityksen mukaisesti Eskman Oy:n tarjouksen sähköpostilla 4.11.2016.

5.11.2016 perustus ja lattiavalu LV- ja sähkötöineen valmistui. Työ on tarkastettu ja hyväksytty asian mukaisesti tehdyksi. 10.11.2016 projektinvetäjä esitteli rakennuspaikkaa urakoitsija Jan Eskmannille ja keskusteli tämän kanssa urakkasopimuksen yksityiskohtaisesta sisällöstä. 11.11.2016 työryhmä kävi puhelinkeskusteluja keskenään urakkasopimuksen sisällöstä ja vastaavan työnjohtajan tehtävän antamisesta Jan Eskmanille sekä Juha Pitkälän palkkaamisesta ulkopuoliseksi rakennuttajan valvojaksi. Keskusteluun osallistuivat sähköpostitse puheenjohtaja Taimi Manninen ja sihteeri Elise Kivimäki. Sopimus Jan Eskman Oy:n kanssa allekirjoitettiin 16.11.2016.

23.11.2016 pidettiin rakennuspaikalla palaveri vastaava työnjohtaja Jan Eskmannin, valvoja Juha Pitkälän ja projektinvetäjä Keijo Sillanpään kesken. 2-vaiheen rakennustyöt alkavat viikolla 48 ja valmistuvat urakkasopimuksen mukaisesti viikolla 15 vuonna 2017. Päätettiin pitää vuosikokous sunnuntaina 23.4.2016. Lauantaina 22.4. järjestetään kerhotalolla avoimet ovet, jotta kaikki jäsenet pääsevät tutustumaan uudisrakennukseen.

Tapaninpäivän sauna lämmitetään ja sen jälkeen Leo Pusa aloittaa kiukaan saneeraamisen. Katuvalot on otettu pois päältä 10.11. Supikoiria pyydetään loukuilla.

Seuraava kokous on maanantaina 23.1.2017 klo 18

 

31.10.2016 Hallituksessa päätettyä

Todettiin, että yhdistyksen puheenjohtaja Sirkka-Liisa Lindberg on sähköpostilla 17.10.2016 ilmoittanut eroavansa puheenjohtajan tehtävästä. Sirkka-Liisa uudisti ilmoituksensa ja selvitti eroilmoitukseen johtaneita syitä. Sirkka-Liisa ilmoitti olevansa edelleen halukas toimimaan yhdistyksen muissa tehtävissä kuten talkoovastaavana ja kulttuuritoimikunnassa.

Todettiin, että varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan tehtäviä vuosikokoukseen asti.

Vesimittarit on luettu, alueen kulutus oli 2546 kuutiota, lisäksi huoltorakennus ja sauna yhteensä 1068 kuutiota. Vedet suljettiin perjantaina 20.10.

Omenalava herätti keskustelua.

Kerhotalon laajennuksen toisen vaiheen tarjouskierros on meneillään. Projekti kokoontuu 1.11. vertaamaan tarjouksia ja tekee esityksen hallitukselle. Päätettiin, että hallitus voi hyväksyä ehdotuksen sähköpostilla.

Uusintakatselmus luonnonpuista ym. on tulevana lauantaina. Keskusteltiin alueella lisääntyneistä supikoirista.

Rakennusviraston ja siirtolapuutarhojen tapaamisessa olivat mukana Leo Pusa ja Taimi Manninen. Suomen Siirtolapuutarhaliiton liittokokous on elokuussa 2017 Tampereella.

 

15.10.2016 Hallituksessa päätettyä

Hallitus kokoontui ylimääräiseen kokoukseen käsittelemään kerhotalon laajennusprojektia. Rakennuslupa on myönnetty ja urakkatarjouspyynnöt on lähetetty seuraaville kuudelle urakoitsijalle: H. Kanto, J. Rytky, Jan Eskman, Seppo Suomela, Rak.toimisto J. Pitkälä, NLL-rakennus.

Ennakkotiedusteluissa oli mukana enemmänkin urakoitsijoita, mutta he kieltäytyivät urakasta jo etukäteen, koska heillä oli tilauskirjat täynnä. Tarjouspyyntöihin saatiin vastaukseksi vain yksi tarjous, joka on selvästi ylihinnoiteltu. Tarjouspyyntö lähetettiin myös Juha Pitkälälle, joka ei jättänyt tarjousta, koska ei voi tehdä koko urakkaa saatavissa olevalla työvoimalla. Pitkälä on sittemmin tehnyt tarjouksen osaurakasta (Liite).

Rakentaminen pääkaupunkiseudulla on nyt erittäin vilkasta ja käynnissä on suuria uusien asuinalueiden rakennusprojekteja. Lisäksi myös omakotirakentaminen on vilkastunut. Tästä syystä työvoiman saanti on vaikeutunut ja kustannustaso noussut. Kerhotalon uudisrakennuksen kustannusarvio on kasvanut noin 40 000 eurolla. Arvio kokonaishinnasta on nyt 250.000 euroa.

Projektiryhmä ehdotti, että hallitus hyväksyisi urakan jakamisen kahtia siten, että ensimmäisessä vaiheessa tehtäisiin perustukset ja pohjavalu sisältäen kaiken tekniikan. Toisessa vaiheessa rakentaminen saatettaisiin loppuun. Toisessa vaiheessa pyydettäisiin uudet tarjoukset. Jos hallitus hyväksyy urakan jakamisen esitetyllä tavalla, projekti ehdotti edelleen, että hallitus hyväksyisi Juha Pitkälän tarjouksen ja valtuuttaisi projektin käynnistämään rakentamisen ja pyytämään tarjoukset toisen vaiheen rakentamisesta.

Hallitus hyväksyi yksimielisesti projektin ehdotus urakan jakamisesta kahteen osaan. Äänestyksen jälkeen hyväksyttiin Juha Pitkälän tarjous ja rakentamisen aloittaminen äänin 5-2.

Sirkka-Liisa Lindberg esitti eriävän mielipiteensä koskien projektityöryhmän esittämää urakkatarjousta ja sen hyväksymistä, eikä hyväksynyt sitä, että yhdistyksen hallituksen kokous päätti hyväksyä urakkatöiden aloittamisen sopimuksettomassa tilassa.

Niina Byrne esitti eriävän mielipiteensä siitä, että hyväksyttiin ainoa meille tullut tarjous, jolloin ei ole ollut mahdollista vertailla kilpailevia tarjouksia keskenään meille sopivimman vaihtoehdon löytämiseksi.

 

22.8.2016 Hallituksessa päätettyä

Valmisteltiin syyskokousta ja keskusteltiin talkookäytännöistä, mm. talkoovelvollisuuden ikärajasta.

Katselmuksessa annettiin 136 muistutusta. Uusintakatselmuksia on ollut kaksi. Korjattavaa on vielä noin 60 mökissä. Tilannetta seurataan ja tarvittaessa lähetetään uudet huomautukset.

Maanmittauslaitos on 15.8.2016 vahvistanut kiinnityksen vuokraoikeuteen. Panttikirjoja on kolme, joiden kunkin arvo on 100.000 euroa. Kerhotalon laajennusprojektista ei ollut uutta tiedotettavaa. Rakennuslupahakemus on vireillä.

 

25.7.2016 Hallituksessa päätettyä

Hallitus kuuli tilannekatsauksen kerhotaloprojektista.  Uuden rakennuksen lämmityksenä tulee olemaan ilmalämpöpumppu ja lattiassa sähkölämmitys. Rakennukseen tulee sähköllä toimiva 300 litran lämminvesivaraaja. Aurinkopaneelit eivät tulisi riittämään energian tarpeeseen, mutta ne voidaan lisätä myöhemmin tuottamaan lisäsähköä. Rakennuslupahakemus on jätetty kaupungille hyväksyttäväksi.

Uudisrakennusta varten otettava laina edellyttää, että Maanmittauslaitos kirjaa tontin vuokraoikeuden laitostunnuksellisena eli kiinnityskelpoisena. Kirjausta on haettu yhdessä Helsingin kaupungin kanssa Maanmittauslaitokselta, josta on nyt tullut tieto, että kirjaus edellyttää vuokrasopimuksen tarkistamista tältä osin. Asiaa selvitetään Helsingin kaupungin rakennusviraston kanssa.

Eräs jäsen on lähettänyt sähköpostia, jossa hän pitää maksumuistutuksesta perittävää 30 euroa laittomana ja vaatii korjaamaan sen seuraavassa laskutuksessa. Todettiin, että saatavien perinnästä annetun lain 3 §:n mukaan kuluttajasaatavalla tarkoitetaan sellaista elinkeinonharjoittajan saatavaa, joka perustuu kulutushyödykkeen
luovuttamiseen tai luoton myöntämiseen kuluttajalle. Marjaniemen siirtolapuutarha ei ole elinkeinonharjoittaja eikä sen saatavien perintään siten sovelleta ko. lain kuluttajasaatavaa koskevia säännöksiä. Maksumuistutuksen hinta on päätetty yhdistyksen vuosikokouksessa kuten kaikki muutkin maksut. Muistutusmaksun käyttöön oton jälkeen perintää on saatu tehostettua merkittävästi.

Hyväksyttiin aluejärjestön ehdotus, että juhliville puutarhoille kerättäisiin yhteinen rahalahja, jonka summaa ehdotetaan puutarhoille hyväksymistä varten erikseen aina ennen juhlavuotta. Aluejärjestö maksaa lahjarahan suoraan juhlivan puutarhan tilille. Juhlassa annetaan kortti, jossa on lahjaan osallistuvien puutarhojen nimet.

Todettiin, että 70-vuotisjuhlan valmistelut etenevät hienosti.

 • Tarvittavat luvat on haettu ja ilmoitukset tehty. AVI:lta on saatu lupa tilapäiselle anniskelualueen laajennukselle. Anniskelun hoitavat Juha Keränen ja Anni Hämäläinen, joilla molemmilla on voimassaoleva anniskelupassi.
 • Turvallisuusvastaava on Matti Kuula
 • Pääjuhlaa varten on otettu poliisiviranomaisen edellyttämä yleisötapahtuman tapaturmavakuutus.
 • Ainakin kaksi pyöräilevää jäätelömyyjää tulee alueelle.
 • Kutsuja on lähetetty noin 75 kutsuvieraalle, joista ilmoittautuneita on tällä hetkellä noin 50.
 • Juhlakirjan julkistus ja jakelu on siirretty valokuvanäyttelyn yhteyteen 21.8. Tuolloin paikalla on myös siluettitaiteilija Sirkka Lekman.
 • Suomen Siirtolapuutarhaliiton myöntämät ansiomerkit jaetaan juhlassa.
 • Hallitus esitti jo tässä vaiheessa Kulttuuritoimikunnalle suuret kiitokset hyvästä työstä.

Helsingin kaupungin katselmus pidettiin 29.6.2016. Kaupunki edellyttää, että kaikki luonnonpuut tonteilta kaadetaan ja liian korkeat tuijat ym. typistetään 4,2 metriin.

Palstakatselmus pidettiin 8.7.2016. Siinä annettiin 136 kunnostuskehotusta. Jäseniltä on tullut kehotuksista paljon palautetta, joissa on mm. pyydetty luonnon puiden säilyttämistä. Todettiin, että siirtolapuutarhassa on noudatettava Helsingin kaupungin määräyksiä ja yhdistyksen hallitus ei voi myöntää niistä mitään poikkeuksia. Vuokrasopimuksen allekirjoittaessaan jäsenet ovat sitoutuneet hoitamaan palstaansa määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Jos vuokralainen rikkoo sopimuksen ehtoja laiminlyömällä määräysten ja ohjeiden noudattamisen, vuokrasopimus voidaan irtisanoa. Katselmustiimi tekee uusintakatselmuksen mahdollisimman pian.

Jäseniltä on tullut toivomuksia, että oksia voisi viedä kerhotalon mäelle jo nyt puiden kaatamisen takia. Todettiin, että ajankohtaa ei voida aikaistaa lokakuun puolivälistä. Kerättävien oksien tulee olla kuivia ja niiden pitää kelvata haketukseen. Jos ajankohtaa aikaistetaan, keräykseen tulee kompostoituvaa jätettä.

Päätettiin, että Skotlannin terrierikerho ja westiekerho voivat korvausta vastaan saada käyttöönsä koulutustapahtumaa varten kerhotalon pihamaan yhtenä myöhemmin sovittavana arki-iltana.

Seuraava kokous on 22.8.2016 klo 18.00 kerhotalossa.

 

7.5.2016 Hallituksessa päätettyä

Kerhotaloprojektilta on saatu alustava rakentamisen aikataulu. Rakennuslupaa haetaan toukokuussa. Otettiin pöytäkirjan liitteeksi viimeisin pohjapiirros.  Leo Pusa tilaa vanhan kerhotalon hometutkimuksen ja asbestikartoituksen.

Seuraavat kokoukset ovat Kerhotalossa:

 • Maanantaina 6.6.2016 klo 18
 • Maanantaina 25.7.2016 klo 18
 • Maanantaina 22.8. klo 18

 

22.4.2016 Hallituksessa päätettyä

Hallitus nimesi toimihenkilöt sekä toimikunnat, projektit ja niiden vastaavat vetäjät

 • Varapuheenjohtaja: Taimi Manninen
  • Sihteeri: Elise Kivimäki
  • Jäsenasioiden hoitaja: Elise Kivimäki
  • Taloudenhoitaja: Eeva Rintala
  • Kirjanpitäjä: Eeva Rintala
  • Kerhoisäntä: Juha Keränen
  • Isäntä: Leo Pusa
  • Sähkövastaava: Taisto Vuohtoniemi
  • Talkoovastaavia ei valittu. Toimikunnat huolehtivat talkoista kukin omalta osaltaan ja jakavat vastuuta tiimeille. Talkoiden pääkoordinaattori on Sirkka-Liisa Lindberg
  • Rakennusvastaava: Leo Pusa
  • Avainvastaava: Matti Kuula
  • Digivastaava: Heikki Valtonen
 • Kulttuuritoimikunta, vetäjä Petri Gustafsson, hallituksen yhteyshenkilö Sirkka-Liisa Lindberg ja tiedottaja Minna Mansikkamäki
 • Ympäristötoimikunta, vetäjä Tuija Lujanen-Lampi ja hallituksen yhteyshenkilö Taimi Manninen
 • Huoltotoimikunta
  – Sauna Leo Pusa
  – Saunatalkoiden koordinointi Sirkka-Liisa Lindberg ja Jenni Korte
  – Sähköt Taisto Vuohtoniemi
 • Kerhotalon laajennusprojekti, vetäjä Keijo Sillanpää ja hallituksen yhdyshenkilöt Taisto Vuohtoniemi ja Leo Pusa.

Kerhotalon laajennus

Todettiin vuosikokouksen päätös kerhotalon laajennuksesta. Otettiin pöytäkirjan liitteeksi tarjouspyyntö kerhotalon laajennusosan suunnittelusta (liite 2), kerhotaloprojektin prosessikaavio (liite 3) ja vuosikokouksessa esitelty piirros laajennuksesta (liite 4).

Velvoitettiin projektiryhmä hakemaan rakennuslupaa ja sen tultua myönnetyksi kilpailuttamaan urakoitsija ja käynnistämään rakennustyöt. Projektiryhmän tulee pitää projektipöytäkirjaa ja raportoida hallitukselle projektin etenemisestä.

Toimikuntien kuulumiset

– Saunan, pesuhuoneen ja pukuhuoneen lattiat on maalattu talven aikana. Saunaan asennetaan kiuaslinssi ja lauteiden selkänojien taakse valoviuhkat.
– Ympäristötoimikunta on saanut valmiiksi uuden Marjis-oppaan, josta päätettiin ottaa 500 kappaleen painos.
– Vesi seisoo useilla tonteilla, salaojat eivät vedä. Päätettiin jatkaa viime kesänä aloitettua kaivojen tyhjennystä ja ottaa kaupungin kanssa uudelleen esille Mustapuron ongelmat.
– Kevätruiskutusta ei tänä vuonna tehdä, koska siitä ei ole ollut hyötyä.

 

Hallituksessa päätettyä 22.1.2017

Hallitus valmisteli vuosikokousta. Itäkeskuksen peruskoululta ei ollut mahdollista saada tiloja sovittuna viikonloppuna ja kokous päätettiin pitää Vartiokylän työväentalossa, josta saatiin edullinen tarjous.

Hyväksyttiin tilinpäätös vuodelta 2016 ja kuultiin tilannekatsaus kerhotalon laajennusprojektista. Rakentaminen on edennyt hyvin aikataulussa.

Leo Pusa on aloittanut saunan kiukaan purkamisen ja hän hankkii uudet kivat rispaantuneiden tilalle.

Seuraava kokous on 20.2.2017 klo 18.

Hallitus

Lue lisää

Julkaisut

#Marjis70 – Urbaania kesänviettoa Marjaniemen siirtolapuutarhassa 1946-2016

kirja

Kaikki mitä ikinä olet halunnut tietää Marjiksesta, löytyy nyt tästä kirjasta! Marjiksen 70-vuotisjuhlakirja kertoo siirtolapuutarhan värikkäästä menneisyydestä ja aktiivisesta nykypäivästä. Historiaa, rakentamista, taistelua, juhlia, talkoita, kerhoja, tarinoita, puutarhanhoitoa, lempipaikkoja…

Upea juhlakirja annetaan Marjiksen jokaiseen mökkiin.

Juhlakirja on myös oivallinen lahja! Lisäkirjoja voi ostaa hintaan 25 €. Kesäkauden ulkopuolella kirjaa voi tilata sähköpostitse osoitteesta marjaniemen.ryhmapuutarha@gmail.com. Kirjaan lisätään lähetyskulut 7 €.

 

YMPÄRISTÖOPAS

Kylvä, kitke, nauti sadosta PDF

Ympäristötoimikunnan opas sisältää meille kaikille marjislaisille tärkeitä vinkkejä, ohjeita ja hyväksi todettuja toimintapoja. Sisältää mm. tietoa kasvillisuudesta, kasvinsuojelusta, rakentamisesta, vesien käsittelystä ja monesta muusta tarpeellisesta. Kannattaa lukea!

Kerhot

Marjiksessa toimii useita erilaisia harrastuskerhoja ja -piirejä. Seuraa aina MarjisINFO –tiedotuslehteä sekä ilmoitustauluja ajankohtaisimmista tapahtumista.
Lue lisää

MarjisINFO

Keväisin ilmestyvässä MarjisINFOssa on kaikille mökkiläisille tärkeää tietoa tulevan kesän tapahtumista. Syksyn numerossa luodaan katsaus kuluneeseen kesään ja valmistaudutaan syksyyn. Tiedotuslehdet jaetaan postilaatikoihin ennen kevätinfoa ja syyskokousta.

Lue lisää

Meidän Marjis

Marjaniemen siirtolapuutarha ry (tuttavallisesti Marjis) sijaitsee Itä-Helsingissä lyhyen kävelymatkan päässä Itäkeskuksesta.

Puutarha on perustettu vuonna 1946. Alueella on 320 mökkiä ja keskimääräinen palstakoko on n. 400 m². Koko ryhmäpuutarhan pinta-ala on 18 ha. Alue on vuokrattu Helsingin kaupungilta ja nykyinen vuokra-aika jatkuu vuoteen 2026. Yhdistyksen asioista päätetään vuosikokouksessa ja syyskokouksessa.

Marjiksen kesä on täynnä tapahtumia: juhlia, kerhoja, luentoja, myyjäisiä… Osallistuminen on vilkasta ja Marjiksen yhteishenki kukoistaa. Alueen yhteiset toiminnot hoidetaan vapaa­ehtois­voimin ja mökkiläisten talkootöillä.

Pöytäkirjat

Vuosi- ja syyskokousten pöytäkirjat

Talkoot

Talkoovastaavat

Sirkka-Liisa Lindberg

Puolukkatie 165
050 579 7500

 

Käy varaamassa oma talkootyösi huoltorakennuksen pesutuvan talkookansiosta.

Talkoovelvoite on yhteensä 6 tuntia/ mökki. Yleisillä kevät- tai syystalkoilla voi kuitata 2 tuntia talkoovelvoitteesta. Kaikilla yhdistyksen jäsenillä on voimassaoleva talkoovakuutus tapaturmien varalle.

Tänä vuonna huhtikuun loppuun mennessä 75 vuotta täyttäneet tai sitä vanhemmat mökkiläiset sekä kunniajäsenet on vapautettu talkoovelvoitteesta. Toki kaikki 75 vuotta täyttäneet seniorit voivat voimiensa ja jaksamisensa mukaan osallistua talkoisiin!

Talkoovelvoitteen voi myös korvata 120 euron hoitomaksulla. Senkin kannattaa merkitä jo nyt talkookansioon.

Mitä talkoita haluaisit tehdä?

Talkootehtäviä on runsaasti erilaisia. On porttien sulkemista, ruohonleikkuuta, saunan siivoamista ja kassalla olemista, postin jakamista, erilaisten tapahtumien järjestämistä, lasten ohjaamista ym. Jos sinulla on joku erikoistaito tai haluat tehdä juuri tiettyjä asioita yhteiseksi hyväksi, niin kerro siitä talkoovastaavalle. Kaikkien kyvyillä on käyttöä ja kaikki apu on yhtä arvokasta – ja talkoissa tapaa aina myös uusia mökkiläisiä!

 

Toimikunnat

Rakennustoimikunta

Rakennustoimikunnan vetäjä
Leo Pusa

Omenatie 112
040 832 4218
leo.a.pusa@gmail.com

Matti Taina, Tommi Ahtonen

 

Huoltotoimikunta

Huoltotoimikunnan vetäjä
Leo Pusa

Omenatie 112
040 832 4218
leo.a.pusa@gmail.com

Taisto Vuohtoniemi, sähköasiat
Matti Kuula, avainvastaava
Leo Pusa, saunatiimi

Lue lisää